EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY POLICY


นโยบายการให้โอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน

 wsdgd

บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการมอบโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงาน และผู้สมัครงานทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ (รวมถึงกลุ่มเชื้อชาติ) ชาติกำเนิด สีผิว สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด การนับถือหรือความเชื่อทางศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ (รวมถึงการชอบเพศตรงข้าม การชอบเพศเดียวกัน การชอบทั้งสองเพศ การไม่ฝักใจทางเพศ ทั้งที่เป็นความจริงและที่รับรู้เอง) อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออก (รวมถึงการแปลงเพศ การแสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคม การมีเพศกำกวม หรืออัตลักษณ์ที่ไม่ตรงกับเพศสองเพศ หรือ Nonbinary) อายุ การตั้งครรภ์หรือการเป็นมารดา ความพิการทางกายและจิตใจ ลักษณะทางยีนที่ทำให้เกิดโรค สถานะการสมรสและการอยู่กินร่วมกัน สถานะทางทหารหรือทหารผ่านศึก หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

 

หากคุณเป็นผู้พิการ คุณมีสิทธิ์ขอให้มีการอำนวยความสะดวกหรือการเปลี่ยนแปลงตามสมควร หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหรือมีปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ www.dee-line.com หรือคุณสามารถขอให้มีการอำนวยความสะดวกหรือการเปลี่ยนแปลงตามสมควรได้โดยติดต่อไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 081-723 1118 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือร้องเรียนได้ที่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 092-279 7890

 

Deeline's Policy no.014
(Equal Employment Opportunity Policy, Rev.0, Issues date 10 May 2023)

Readmore

thfgh 
พนักงานมีหน้าที่แจ้งข้อมูลสุขภาพของตนเองทันทีกับผู้เกี่ยวข้องทันที
1.พนักงาน 2. หัวหน้างาน 3. เซฟตี้ 4. HR ประจำยาด
เพื่อร่วมประเมินข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพการทำงาน
โดยบริษัทฯ ให้ติดต่อ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำสำนักงานและประจำโครงการ
โดยใช้ "แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"
    • แจ้งการตั้งครรภ์
    • แจ้งโรคติดต่ออันตราย
    • แจ้งโรคประจำตัว/หรือ ต้องพิจารณาส่งผลกับการปฎิบัติงาน

Readmore

New healhty
Readmore
 แจ้งความพิการ (ต้องมีบัตรคนพิการ)
 
uurr
 

JOB VACANCY

 

ตำแหน่งงานว่าง

 

To find out more about the various jobs and career opportunities that Deeline offers to develop your potential and that meet your needs, click on the profession that interests you. These links lead to detailed information about the main roles and responsibilities associated with each profession as well as corresponding positions or duties at Deeline. Now, we are seeking for an enthusiastic, highly motivated and experience persons to join us.

Interested and qualified applicants, please send yourCV application starting your present indicating expected salary together with resume and one recent photo to Human Resources Department

ผู้สนใจสมัครงานกรุณาโทรสอบถามข้อมูลตำแหน่งงานว่างหรืออัพเดททางเฟสบุ๊ค, ส่ง CV ประกอบการสมัครงานทางอีเมล โดยระบุเงินเดือนในประวัติผู้สมัครงานพร้อมรูปถ่ายส่งได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act)

ผู้สมัครงานกรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HR Privacy Policy)  เพื่อให้ผู้สมัครงานมีความรู้ความเข้าใจรับทราบวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ยินยอมให้จัดเก็บมีความปลอดภัย และถูกนำไปใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผยรวมถึงการใช้สิทธิต่างๆของท่าน เป็นต้น

 

กรอกใบสมัคร ออนไลน์

 

tel mail face
Picture2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. facebook1

 Deeline Maps 2

 

 

 

HUMAN RESOURCES